Címlap Egyesületi adatok
No images
Ablakkep 5.jpg
Oldalainkat 32 vendég böngészi
Ma 2017. december 14., csütörtök, Szilárda napja van. Holnap Valér napja lesz.
Látogatók száma
mod_vvisit_counterMa36
mod_vvisit_counterÖsszesen1684414

 

BESZÁMOLÓ 2013. évi
kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet könyviteli és közhasznúsági beszámolója

BESZÁMOLÓ 2012. évi
kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet könyviteli és közhasznúsági beszámolója


A Somogy Megyei Bíróság 2008.06.20-án kelt és 2008.07.16-án jogerőre emelkedett végzése alapján a Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesületet a Pk.60.057/2008/2/I. nyilvántartási számon, 3605. sorszámon bejegyezte, és közhasznú szervezetté minősítette a nyilvántartásba vétel napjával.
Az egyesület célja:
Módosítva: Kaposvári Törvényszék PK.60.057/2008/13/I. szám
jogerős:2013.jan.05.
1. A vizuális kultúra szemléletformálása, tárgyi és szellemi örökség védelme.
2. Társadalom és környezet, ember és természet viszonyának harmonizálása.
    A fenntartható és környezetorientált életformák népszerűsítése.
3. Új közösség és tájékoztatási funkciók kiajánlása.
4. Az egészséges életmód népszerűsítése.
5. Az egyesület közhasznú céljaival megegyező, az egyesület és vezetőségének tevékenységét
    elősegítő és hatékonyabbá tévő működés biztosítása. Vizuális szemléletformálás.
6. Országhatáron átnyúló, a nemzeti összetartozást erősítő, a közös természet megóvását
    célzó, egymás jobb megismerését elősegítő programok szervezése, valamint a civil és
    szakmai kapcsolatok építése és erősítése, az együttműködés fejlesztése.
7. Az egyesület céljai által meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos:
    - kiadványok kiadása,
    - kiállítások megvalósítása
    - előadások, konferenciák, civil és szakmai programok szervezése, lebonyolítása
8. Felsőoktatási intézményekkel, közintézményekkel, hazai és nemzetközi
    civil és szakmai szervezetekkel kutatásokat kezdeményez és folytat.
9. Együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a nemzetközi szervezetekkel,
    a gazdálkodó szervezetekkel, illetve a sajtóval és médiával.
10.Tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.
Az egyesület tevékenységét a hatályos jogszabályok és alapszabályának előírásai szerint végzi.
A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület, mint közhasznú szervezet a közhasznú egyszerűsített beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági beszámolót készíteni, amelynek elfogadása a Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

A beszámoló tartalmazza:
a könyvvezetést,
a mérleget (egyszerűsített mérleget),
az eredmény kimutatást (eredmény levezetést),
a kettős könyvvitel közhasznúsági mellékletét,
a vagyon felhasználásának kimutatását,
a szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét, és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.
a közhasznú cél szerinti kimutatását,
a közhasznú szervezet kiegészítő melléklete az alábbi bontásban:
- a kapott vissza nem térítendő támogatások kimutatása programonként, és támogatóként
- a kapott visszatérítendő támogatás kimutatása programonként,és támogatóként
- a végzett főbb tevékenységek és programok,
a végzett közhasznú tevékenységeket az alábbi bontásban:
- fő célcsoportjai, eredményei,
- a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok és mutatók
A közhasznúsági jelentést az OBH-nál kell letétbe helyezni, minden mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és azt közzétenni.
1. A szervezet könyvvezetése:
A számviteli beszámoló a 2011.évi CLXXV. törvény VI. fejezet alapján készült. Az egyesület közhasznú minősítéssel rendelkezik, kettős könyvvitelt vezet. A rendelet szerinti beszámolási kötelezettsége közhasznú egyszerűsített beszámoló.
2. A szervezet beszámolója:
A PK-142 nyomtatvány csatolva: Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója, eredmény levezetése, mérlege és közhasznúsági melléklete
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2012. évi induló vagyon: 376e. Ft
2012. évi bevétel: 323e. Ft
2012. évi kiadás:  260e. Ft
2012. évi eredmény:  63e. Ft
2012. XII. 31-i vagyon: 313e. Ft
4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolása:
Az egyesület vezető tisztségviselői semmiféle támogatásban nem részesültek a 2012. gazdasági évben.
5. A közhasznú cél szerinti juttatások kimutatása
Adott támogatások, juttatások 2012-ban:
Pénzbeli támogatás, juttatás:
Magánszemélynek: 0 Ft    
Szervezetnek : 0Ft
Adományozott természetbeni juttatás: 0Ft
Összesen: 0Ft
6. Kiegészítő mellékletek:
Kimutatás a kapott vissza nem térítendő támogatásokról:
Támogató megnevezése: 0
Támogatott program: 0
Támogatás összege: 0
Központi költségvetési szerv: 0
Elkülönített állami pénzalap:  0
Helyi önkormányzat és szervei: 0
Kisebbségi települési önkormányzat: 0
Magánszemély: 0
Tagdíjból származó bevétel: 20 000 Ft
Egyéb: 303 000 Ft
Összesen: 323 000 Ft
Az Egyesület visszatérítendő támogatásban 2012 évben nem részesült.
7. Végzett közhasznú tevékenységekről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Egyesületünk 2012. évi céljainak megvalósulását nagymértékben befolyásolta a gazdasági recesszió. Ennek ellenére céljainkban és tevékenységünk fő irányában: a vizuális szemléletformáló és ismeretterjesztő feladatokban további eredményeket tudtunk elérni, nem kis mértékben köszönhetően az egyesületi munkájukat önkéntesen végző tagjainknak.
Célprogramjainknak megfelelően, folytattuk feltérképezését az országos fenntarthatósági minták helyszíneinek. Az elkészített képi dokumentációkból egy frissített válogatás került fel egyesületünk honlapjára, a Fenntarthatósági Minták Fotóképi Tára képgaléria menüpontba, amelyet a társadalmi ismeretterjesztés és szemléletformálás céljából hoztunk létre.
Ennek a Fotóképi Tárnak a gyakorlati, közhasznú üzenete társadalmunk egyik legaktuálisabb célkitűzését és eredményét fogalmazza meg:
a közösségi értékteremtés elvének fontosságát és annak érvényesülését.
Egyesületünk által folytatott többéves figyelemfelhívó, aktív társadalmi részvétellel járó, az épített kulturális örökség védelmében tett munkánk eredménye lett az a levél, amelyet a FÖKKE a Zuglói Vagyonkezelő ZRt.-től kapott 2012 júliusában, miszerint: a Hermina úti Liszt Ferenc Általános Iskola felújítási munkálataira forrás elkülönítés történt, és a felújítás hamarosan elkezdődik.
E levélben arról tájékoztatják Egyesületünket, hogy a közigazgatási reformmal kapcsolatos tulajdonosi helyzet bizonytalansága miatt nem indult meg az általunk a figyelem középpontjába emelt épület felújítási munkálatai. Azonban az utóbbi időszakban, a levél szerint, ez a helyzet rendeződni látszik, amely azt eredményezi, hogy a kerületi Vagyonkezelő az iskola felújítási programját most már elindítja. A Zuglói Vagyonkezelő ZRt. közlése szerint: „kiemelt figyelemmel fogja kísérni az iskola felújítási munkálatait, hiszen az épület műemléki környezetben helyezkedik el.”
Egyesületi honlapunk pár éves fennállása óta eltelt időszakban mindvégig nagy érdeklődés kísérte, a határon innen és túl a szervezetünk tevékenységi körébe tartozó tématerületekről közölt ismertetéseket és tájékoztatásokat.
Ennek eredményeképpen a 2012-es év végére már közel az 50000. tájékozódó és információkat kereső látogatót köszönthettük a FÖKKE weboldalán.
Az egyesületi terveinknek megfelelően tovább fejlesztjük úgy a hazai, mint a magyar-magyar civil kapcsolataink építését az együttgondolkodás és a közös programok terén. Ennek keretében a horvátországi szórvány magyarság kulturális örökségét felkaroló, tematikus fotó- és vizuális projekt pályázatokat dolgoztunk ki a szemléletformálás területén megjelenő kiírásokra és programokra.
Szervezetünk ismeretterjesztési, valamint kapcsolatépítő tevékenységét és forrásteremtő képességét is erősítettük 2012-ben. Egyebek mellett egyesületünk előadásokat tartott felnőttoktatási és középiskolai intézményekben, Budapesten és Debrecenben, a „Hagyomány és Innováció a magyar ruhaviseletben” címmel.
Továbbá a FÖKKE ökológiával és a honismerettel kapcsolatos fotóképei 2012-ben is szerephez jutottak az Apáczai Csere János Tankönyvkiadó országos terjesztésű általános iskolai, 6. és 7. osztályos tankönyveiben.
A Dráva menti Vasfüggöny Zöld Túraút programmal kapcsolatosan több terepi bejárást és fotódokumentációs munkát végzett egyesületünk 2012-ben is. A terepi munkák során, a helyi lakossággal is együttműködve, bővítettük a Vasfüggöny Túraút fotóképi tárát, amelyből válogatás látható honlapunkon is.
A FÖKKE egyesület  2012-ben megfrissült honlapjának címe: www.fokke.hu
A 2013-es évben előreláthatólag 1.7 millió Ft érkezésével számolunk.

 
        

Budapest, 2013. május 15.
                                                           
                                                                   István-Napkori Edit
                                                                               elnök
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a FÖKKE Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület közgyűlése a 2013. május 22-i ülésén elfogadta.

 

Közhasznúsági Jelentés 2011.évi

KÖZHASZNÚSÁGl JELENTÉS
A Somogy Megyei Bíróság 2008.06.20-án kelt és 2008.07.16-án jogerőre emelkedett végzése alapján a Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesületet a
Pk.60057/2008/2/I. nyilvántartási számon, 3605. sorszámon bejegyezte, és közhasznú szervezetté minősítette a nyilvántartásba vétel napjával.


Az egyesület célja:
1. A vidék és aprófalvak tárgyi és szellemi örökségvédelme
2. Társadalom és környezet, ember és természet viszonyának harmonizálása.
A fenntartható és környezetorientált életformák népszerűsítése.
3. Népszerűsíti az öko gazdálkodást.
4. Az egészséges életmód népszerűsítése.
5. Az egyesület közhasznú céljaival megegyező, az egyesület vezetőségének tevékenységét elősegítő és hatékonyabbá tévő működés biztosítása: szakmai képzések, tapasztalatszerzések, a hazai és
nemzetközi programokon való részvételek formájában.
Környezeti nevelés, a vizuális kultúra szemléletformálása, és a természeti ismeretek oktatása.
6. Országhatáron átnyúló, a nemzeti összetartozást erősítő, a közös természet megóvását célzó, egymás jobb megismerését elősegítő
programok szervezése, valamint a civil és szakmai kapcsolatok építése és erősítése, az együttműködés fejlesztése, kiemelten a Dráva vidék vonalán.
7. Az egyesület céljai által meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos:
- kiadványok kiadása,
- gyűjtött és dokumentált anyagok archiválása, tárolása, bemutatása,
- kiállítások megvalósítása
- előadások, konferenciák, civil és szakmai programok szervezése,
- felsőoktatási intézményekkel, közintézményekkel, hazai és nemzetközi civil és szakmai szervezetekkel kutatásokat kezdeményez és folytat.
9. Együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a nemzetközi szervezetekkel, a gazdálkodó szervezetekkel, illetve a sajtóval és médiával.
10.Tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.


Az egyesület tevékenységét a hatályos jogszabályok és alapszabályának előírásai szerint végzi.
A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület, mint közhasznú szervezet a közhasznú egyszerűsített beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni,
amelynek elfogadása a Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület közgyűlésének hatáskörébe tartozik.


FÖKKE Közhasznúsági jelentés 2011.évi

A Közhasznúsági jelentés tartalma:
a számviteli beszámolót;
a kapott támogatások kimutatását;
a költségvetési támogatás felhasználását;
a vagyonfelhasználásra vonatkozó kimutatást;
a cél szerinti juttatások kimutatását;
a kapott támogatások mértékét az alábbi bontásban:
központi költségvetési szervtől,
elkülönített állami pénzalapból,
helyi önkormányzatoktói,
önkormányzati társulásoktói,
kisebbségi települési önkormányzat,
egyéb szervezetektől;
a szervezet vezető tisztségviselői nek nyújtott juttatások értékét, ill. összegét;
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
1. Számviteli beszámoló
Az egyesület közhasznú minősítéssel rendelkezik, egyszeres könyvvitelt vezet. Beszámolási kötelezettsége közhasznú egyszerűsített beszámoló.
Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése, és mérlege:


2. Kimutatás a kapott támogatásokról
Támogató megnevezése: NeA Nemzeti Civil Alap
Támogatott cél: Működési Támogatás
Támogatás összege: 55e. Ft
Központi költségvetési szerv: O
Elkülönített állami pénzalap: 55e. Ft
Helyi önkormányzat és szervei: O
Kisebbségi települési önkormányzat: O
Magánszemély: O
Tagdíjból származó bevétel: 20e. Ft
Egyéb: 154e. Ft
Összesen: 229e, Ft
3. Költségvetési támogatás felhasználása
A 2011. gazdasági évben az egyesület a költségvetéstől nem kapott működési támogatást.

FÖKKE Közhasznúsági jelentés 2011.évi
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2011. évi induló vagyon: 567e. Ft
2011. évi bevétel: 229e. Ft
2011. évi kiadás: 420e. Ft
2011. évi eredmény: -191e. Ft
2011. XII. 31-i vagyon: 376e. Ft
5. A céI szerinti juttatások kimutatása
Adott támogatások, juttatások 2011-ben :
Pénzbeli támogatás, juttatás:
Magánszemélynek: OFt
Szervezetnek: OFt
Adományozott természetbeni juttatás: OFt
Összesen: OFt
6. Az elkülönített állami pénzalaptói, kapott támogatás mértéke:
55e. Ft.(pályázat)
A Nemzeti Civil Alapprogram keretein belül kapott támogatás mértéke:
Összesen: 55e. Ft.(működési)
7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:
Az egyesület vezető tisztségviselői semmiféle támogatásban nem részesültek a 2011. gazdasági évben.
8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Egyesületünk 2011. évi céljainak és pályázatainak megvalósulását nagymértékben befolyásolta az országot sújtó erős gazdasági recesszió, amely többek között kihatott a különböző pályázati helyek által megítélt
támoqatásokra is. Ennek ellenére céljainkban és tevékenységünk fö irányában, a vizuális szemléletformáló és ismeretterjesztő feladatokban további eredményeket és fejlődést tudtunk elérni, nem kis mértékben
köszönhetően a megalakulás óta egyesületi munkájukat önkéntesen végző tagjainknak.
Célprogramjainknak megfelelően, folytattuk feltérképezését az országos fenntarthatósági minták és ökológiai kezdeményezések helyszíneinek, tovább bővítve akiajánlható szemléletformálási minták és jó gyakorlatok
fotóképi bázisát. Az eddigi képi dokumentációkból egy frissített válogatás került fel egyesületünk honlapjára, a Fenntarthatósági Minták Fotóképi Tára képgalériába, amelyet a társadalmi ismeretterjesztés és szemléletformálás
céljából hoztunk létre. Fenntarthatósági programunk keretében olyan ökológiai életformákat, településeket, közösségeket, öko falvakat és fenntarthatósági helyszíneket keresünk fel és dokumentálunk, amelyek szemléletformáló mintaként kiajánlhatóak a társadalom széles rétegei számára.
Hasonló nagyságrendű és átfogó, a lehetőségekhez mérten frissített fenntarthatósági fotóképi mintagyűjteménnyel nem rendelkezik más szervezet az országban. Valószínű ennek tudható be az egyesület honlapjáról történő nagyszámú információs letöltése e témának, és a személyes kapcsolatfelvétel és megkeresés információk kérése érdekében.

1. A vidék és aprófalvak tárgyi és szellemi örökségvédelem
A munkáink kapcsán kerültünk kapcsolatba a Zöld Hullám Egyesülettel, akiknek meghívására többnapos szemléletformálási előadásokat és gyakorlati képzést tartottunk egy környezeti nemzetközi projekt
keretében, Parádsasváron: "Magyarországi ökofalvak és kistelepülések fenntarthatósági mintái", valamint a "Land Art - Művészet a környezeti szemléletformálásban" címmel.
(www.fokke.hu. Hírek menüpont)
5. Az egyesület közhasznú céljaival megegyező, az egyesület vezetőségének tevékenységét elősegítő és hatékonyabbá tévő működés biztosítása a vizuális kultúra és szemléletformálás területén
Szervezetünk kapcsolatépítő tevékenységét és forrásteremtő képességét erősítettük 2011-ben is. Egyebek mellett előadásokat tartott egyesületünk felnőttoktatási és középiskolai intézményekben, Budapesten és
Debrecenben, a hagyományos öltözködésről és ruhaviseletről.
Továbbá a FÖKKEökológiával és honismerettel kapcsolatos fotóképei  2011-ben is szerephez jutottak az Apáczai Csere János tankönyvkiadó országos terjesztésű általános iskolai tankönyveiben a vizuális
szemléletformálás részeként, ebevétellel is gyarapítva az egyesület céljainak megvalósítását.
A már fentebb említett Zöld Hullám Egyesület nemzetközi projektjében való részvételünk és a többnapos környezeti szemléletformálási képzésünk szintén hasznos közösségi visszajelzéseket és együttműködési
megkereséseket eredményezett egyesületünknek.
A FÖKKEegyik előadási szemléletformálási anyaga a: Land Art - Művészet a környezeti szemléletformálásban. Egyesületünk e témában együttműködést kezdeményezett előadások és terepi gyakorlatok
tartásáról a budapesti ELTE, Radnóti Miklós gyakorló Általános és Középiskolával. Szervezetünk 2011 novemberében pályázati projektet adott be nagy példányszámú, ismeretterjesztő kiadványi célterületre a Rinya-Dráva
Szövetség LEADERcsoportjánál Barcson, amely projektnek az elbírálása még folyamatban van. Ez a projektpályázatunk a kulturális örökség tematikus útvonalainak bemutatását és a Drávai folyóterület egységes
turisztikai értékként való népszerűsítését célozza meg. E projektben együttműködünk számos civil szervezettel és térségi gazdasági szereplővel is.
Továbbá együttműködési tervekről folytattunk megbeszéléseket a FATOSZ vezetőivel (Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége) az ökofalvak turisztikai célú bevonásának lehetőségeiről és közös ismeretterjesztő és
szemléletformáló kiadványok létrehozásáról.
Kulturális örökség megóvása területén Budapesten folytattuk az örökségvédelmi, figyelemfelhívó kampányunkat a Hermina úti, Liszt Ferenc zeneszerző nevét viselő általános, zenetagozatú iskola homlokzati felújításaért.
Ennek eredményeképpen, a Zuglói Önkormányzat visszajelzései alapján, várhatóan elindul az iskola felújítása.
9. Együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a nemzetközi
szervezetekkel, a gazdálkodó szervezetekkel

Tagjaink számos konferencián vettek részt. Többek között részt vettünk a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács civil delegáltjainak választásán az Országházban, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti
Vidékstratégia társadalmi konferenciáján és vitáján a parlament Vadász termében. A FÖKKEképviseltette magát a Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetvédelmi Államtitkárság rendezte Civil Fórumán, amely találkozón
megbeszélés és egyeztetés folyt a ter
mészet- és környezetvédelemben érdekelt szervezetekkel az aktuális regionális feladatokról és teendőkről.
A FÖKKEegyesület 2012-ben megfrissült honlap
ja kiegészült egy jelentős társadalmi érdeklődést kiváltó: A Hónap Üzenete című, a magyar társadalmat megszólító gondolatébresztővel. www.fokke.hu
A 2012-es évben előreláthatólag 800 ezer Ft érkezésévei számolunk.
Bélavár, 2012. május 25.

István-Napkori Edit
elnök
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a FÖKKEFenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület közgyűlése 2012. május 25-i ülésén elfogadta.

 

Közhasznúsági Jelentés 2010. évi

 

A Somogy Megyei Bíróság 2008.06.20-án kelt és 2008.07.16-án jogerőre emelkedett végzése alapján a
Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesületet a Pk.60057/2008/2/I. nyilvántartási számon, 3605. sorszámon bejegyezte, és közhasznú szervezetté minősítette a nyilvántartásba vétel napjával.

Az egyesület célja:
1. A vidék és aprófalvak tárgyi és szellemi örökségvédelme
2. Társadalom és környezet, ember és természet viszonyának harmonizálása.
A fenntartható és környezetorientált életformák népszerűsítése.
3. Népszerűsíti az öko gazdálkodást.
4. Az egészséges életmód népszerűsítése.
5. Az egyesület közhasznú céljaival megegyező, az egyesület vezetőségének tevékenységét elősegítő és hatékonyabbá tévő működés biztosítása: szakmai képzések,tapasztalatszerzések, a hazai és nemzetközi programokon való részvételek formájában.
Környezeti nevelés, a vizuális kultúra szemléletformálása, és a természeti ismeretek oktatása.
6. Országhatáron átnyúló, a nemzeti összetartozást erősítő, a közös természet megóvását célzó, egymás jobb megismerését elősegítő programok szervezése, valamint a civil és szakmai kapcsolatok építése és erősítése, az együttműködés fejlesztése, kiemelten a Dráva vidék vonalán.
7. Az egyesület céljai által meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos:
- kiadványok kiadása,
- gyűjtött és dokumentált anyagok archiválása, tárolása, bemutatása,
- kiállítások megvalósítása
- előadások, konferenciák, civil és szakmai programok szervezése,
- felsőoktatási intézményekkel, közintézményekkel, hazai és nemzetközi
civil és szakmai szervezetekkel kutatásokat kezdeményez és folytat.
9. Együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a nemzetközi szervezetekkel,
a gazdálkodó szervezetekkel, illetve a sajtóval és médiával.
10.Tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

 

 

Az egyesület tevékenységét a hatályos jogszabályok és alapszabályának előírásai szerint végzi.
A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület, mint közhasznú szervezet a közhasznú egyszerűsített beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni, amelynek elfogadása a Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

 

 

 

 A Közhasznúsági jelentés tartalma:
a számviteli beszámolót;
a kapott támogatások kimutatását;
a költségvetési támogatás felhasználását;
a vagyonfelhasználásra vonatkozó kimutatást;
a cél szerinti juttatások kimutatását;
a kapott támogatások mértékét az alábbi bontásban:
központi költségvetési szervtől,
elkülönített állami pénzalapból,
helyi önkormányzatoktól,
önkormányzati társulásoktól,
kisebbségi települési önkormányzat,
egyéb szervezetektől;
a szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill. összegét;
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznúsági jelentést nem kell letétbe helyezni, de biztosítani kell, hogy abba az egyesület székhelyén bárki betekintsen, illetve arról saját költségén bárki másolatot készíthessen.

 

1. Számviteli beszámoló
A számviteli beszámoló a 224/2000. Kormány rendelet alapján készült. Az egyesület közhasznú minősítéssel rendelkezik, egyszeres könyvvitelt vezet. A rendelet szerinti beszámolási kötelezettsége közhasznú egyszerűsített beszámoló.
Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése, és mérlege:

  2. Kimutatás a kapott támogatásokról
Támogató megnevezése: NCA Nemzeti Civil Alap
Támogatott cél:Működési Támogatás
Támogatás összege: 150 000 Ft
Központi költségvetési szerv: 0
Elkülönített állami pénzalap: 150 000 Ft
Helyi önkormányzat és szervei: 0
Kisebbségi települési önkormányzat: 0
Magánszemély: 0
Tagdíjból származó bevétel: 30 000 Ft
Egyéb: 275 000 Ft
Összesen: 455 000 Ft

 3. Költségvetési támogatás felhasználása
A 2010. gazdasági évben az egyesület a költségvetéstől nem kapott működési támogatást.

 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2010. évi induló vagyon: 849 869 Ft
2010. évi bevétel: 455 007 Ft
2010. évi kiadás:  737 546 Ft
2010. évi eredmény:  -282 539 Ft
2010. XII. 31-i vagyon: 567 357 Ft

  5. A cél szerinti juttatások kimutatása
Adott támogatások, juttatások 2010-ban:
Pénzbeli támogatás, juttatás:
Magánszemélynek: 0 Ft  
Szervezetnek : 0Ft
Adományozott természetbeni juttatás: 0Ft
Összesen: 0Ft

  6. Az elkülönített állami pénzalaptól, kapott támogatás mértéke:
150 000 Ft.(pályázat)
A Nemzeti Civil Alapprogram keretein belül kapott támogatás mértéke:
Összesen: 150 000 Ft.(működési)

7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:
Az egyesület vezető tisztségviselői semmiféle támogatásban nem részesültek a 2010. gazdasági évben.

8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az országosan nagymérvű csökkentése az NCA által adható működési támogatásnak, egyesületünk a lehetséges 750eFt helyett 150eFt-ot kapott, nagymértékben csökkentette működési területünket és lehetőségeinket is a 2010-es évben! Ezt csak tetézte, hogy az országosan jellemző forráshiány és intézményi átalakulások hatására egyesületünknek nem volt egyéb nyertes pályázata 2010-ben, annak ellenére, hogy számos pályázatot dolgoztunk ki és adtunk be különböző intézményekhez a szemléletformálás, az örökségvédelem és projektkiállítások területén. A pályázati sikertelenségünket nagymértékben befolyásoló erős gazdasági recesszió és intézményi átszervezések egyik említendő esete volt a Szülőföld Alap tavaly évi megszűnése, amely egyesületünk egyik támogatói partnere volt.

  1. A vidék és aprófalvak tárgyi és szellemi örökségvédelem
Egyesületünk egyik tagja nagy érdeklődéssel kísért vetített képes előadást tartott egy Budapesti ökokonferencián: „Magyarországi ökofalvak és alternatív települések” címmel. Ennek az előadásnak az anyagát kiajánlottuk a felsőoktatás számára is.

  5. Az egyesület közhasznú céljaival megegyező, az egyesület vezetőségének tevékenységét elősegítő és hatékonyabbá tévő működés biztosítása
Egyesületünk egyik tagja hatékony eredménnyel elvégzett egy „Kiadványszerkesztő”-i OKJ tanfolyamot, melyet az egyesület munkájában hatékonyan tudunk hasznosítani, mivel több szemléletformáló kiadvány terve van kész és csak a forrás megteremtésére vár, hogy kiadása létrejöjjön.

A vizuális kultúra és szemléletformálás területén
Felkérésre egy tagunk előadásokat tartott időszakosan egy felnőttoktatási intézményben az egyesület képviseletében Budapesten, a hagyományos öltözködésről és a kiegészítők hasznáról és fontosságáról.
Mint az terveinkben szerepel, tovább folytattuk feltérképezését az alternatív életmódú helyszíneken a fenntarthatósági mintáknak,  több látogatást téve számos megyében, ez évben különböző dunántúli helyszíneken. A szűkös anyagi lehetőségeinkhez mérten, több ökofalu közösségénél is dokumentáltuk a kiajánlható szemléletformáló minták és gyakorlatok vizuális háttéranyagát. Ezek részletes dokumentálását forrás hiányában egyelőre nem tudjuk folytatni.
Az eddig elkészült anyagokból egy frissített válogatás került fel egyesületünk honlapjára 2010-ben, amely az irányt és az eredményeket tartalmasan bemutatja. Ez az a fotótár, amelyet egyesületünk a Fenntarthatósági Minták Fotóképi Tára néven hozott létre a társadalmi szemléletformálás és a kiajánlhatóság céljából, s amelyet forrás és támogatás elnyerése esetén mindenképpen tovább kívánunk részletesen bővíteni.

  Kulturális örökség megóvása területén
Budapesten, a Liszt Ferenc évforduló kapcsán folytattuk az örökségvédelmi, figyelemfelhívó kampányunkat a Hermina úti, Liszt Ferenc zeneszerző nevét viselő általános, zenetagozatú iskola felújításáért. Számos megkeresést végeztünk ez ügyben a különböző hivataloknál és az állami vezetésben. A döntéshozatali szintek, amelybe úgy a kormányfő, mint a köztársasági elnök is beletartozott megértették egyesületünk elszántságát és kitartását, és nagyon kedvező, pozitív visszajelzéseket adtak felhívásunkra és megkereséseinkre.
Ennek eredményeképpen várhatóan elindul az iskola felújítása, a visszajelzések és reményeink szerint talán már ez évben.

 6. Országhatáron átnyúló, a nemzeti összetartozást erősítő, valamint a civil és szakmai kapcsolatok építése és erősítése, az együttműködés fejlesztése, kiemelten a Dráva vidék vonalán

Egyesületünk 2010-es évi egyesületi és intézményi kapcsolatépítése jónak mondható. A megítélt támogatásnak is köszönhetően, annak rendkívül mérsékelt jellege ellenére is, sikeres szakmai erősödés következett be a határon túli szervezetekkel és tagszervezetekkel is, főként a horvátországi, magyarok lakta részeken, illetve új kapcsolat felvételére is nyílott lehetőségünk Szlovéniai magyar egyesületekkel.
A szűkös működési támogatás azért lehetőséget teremtett több, az egyesületi tevékenységi körbe tartozó konferencia meglátogatására is, mint például a Fővárosi Civil Napon való részvétel a Fővárosi Önkormányzat és a NIOK rendezésében, a Népi Kultúra és Örökség Konferencia a Hagyományok Házában, vagy a kaposvári múzeumokkal való személyes találkozó a kiállítási tervek, elképzelések egyeztetése kapcsán.
A Duna-Dráva Nemzeti Parkkal és a Dráva Szövetséggel egyesületünk kapcsolata aktív, együttműködésünk továbbra is jó és fejlődik.

 9. Együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a nemzetközi szervezetekkel, a gazdálkodó szervezetekkel

 Tagjaink számos civil szervezetek rendezte konferencián vettek részt, mint például a Tempus Közalapítvány, NIOK, Ökotárs – Nemzetközi szakmai konferencia, melynek témája:” Állam és Civil kapcsolatok”, Civilkomp, Civicus, Minimix -Innovatív számítástechnikai konferencia.
A fenntarthatóság témakörében a Jövőkereső Konferencián vett részt néhány tagunk, ahol sok hasznosítható gondolat mellett kapcsolatépítésre is mód nyílott.
Két egymásra épülő konferenciát látogatottak meg  tagjaink,az egyik a Nemzeti Múzeum rendezésében,”Vizuális kulturális emlékezet” címmel, a másik a Hagyományok Háza rendezésében „Népi kultúra és Örökség” címmel, ahol értékes információkkal gazdagodtunk az örökségvédelem területén.
Ennek eredményeképpen tovább tudtuk fűzni kapcsolatainkat az aktív faluvédelem és a vidéki örökségmegőrzés területén, valamint kézzelfogható jövőképi megfogalmazások is születtek kistérségi és aprófalu települési szinten.
A 2011 első felében hazánk tölti be a soros EU-s Elnökséget, melynek feladatairól, ütemtervéről, illetve lebonyolításáról hallottunk egy átfogó tájékoztatást a Külügyminisztériumban tartott konferencia keretén belül.

 A FÖKKE egyesület 2010-ben megfrissült honlapjának címe: www.fokke.hu

 

A 2011-es évben előreláthatólag 500 ezer Ft érkezésével számolunk.
Bélavár, 2011. május 27.

 

 

 

 

  István-Napkori Edit
elnök

 

 

 Záradék:
E közhasznúsági jelentést a FÖKKE Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület közgyűlése 2011. május 27-i ülésén elfogadta.

 

 Közhasznúsági Jelentés 2009

  KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Somogy Megyei Bíróság 2008.06.20-án kelt és 2008.07.16-án jogerőre emelkedett végzése alapján a
Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesületet a Pk.60057/2008/2/I. nyilvántartási számon, 3605. sorszámon bejegyezte, és
közhasznú szervezetté minősítette a nyilvántartásba vétel napjával.
Az egyesület célja:
1. A vidék és aprófalvak tárgyi és szellemi örökségvédelme
A táji és települési jellegzetességek, a tárgyi örökség feltárása, megőrzése, bemutatása.
A kultúrtörténeti értékek, a vizuális örökség és történetírás kutatása, bemutatása.
Az aprófalvak közösségeinek erősítése.
2. Társadalom és környezet, ember és természet viszonyának harmonizálása.
Az emberi és természeti környezet fenntarthatósági szemléletének népszerűsítése.
A fenntartható és környezetorientált életformák népszerűsítése.
3. Népszerűsíti az öko gazdálkodást.
A közösségi terek és környezetük ökológiai szempontú fejlesztése.
A kistelepülési és aprófalvas közösségi felelősségvállalás és összetartozás erősítése.
Ösztönzi az egységes településszerkezet megőrzését, az ilyen irányú fejlesztést irányadónak tekintő gondolkodást.
4. Az egészséges életmód népszerűsítése.
Természeti pihenőhelyek, kialakítása, ezen értékekről való tájékoztatás.
Természetbarát és természetkímélő turizmus népszerűsítése, a természeti értékek bemutatása, szemléletformálás, a táj védelme, hangsúlyozottan a Dráva-völgyében.
5. Az egyesület közhasznú céljaival megegyező, az egyesület vezetőségének tevékenységét elősegítő és hatékonyabbá tévő működés biztosítása: szakmai képzések,tapasztalatszerzések, a hazai és nemzetközi programokon való részvételek formájában.
Környezeti nevelés, a vizuális kultúra szemléletformálása, és a természeti ismeretek oktatása.
6. Országhatáron átnyúló, a nemzeti összetartozást erősítő, a közös természet megóvását célzó, egymás jobb megismerését elősegítő programok szervezése, valamint a civil és szakmai kapcsolatok építése és erősítése, az együttműködés fejlesztése, kiemelten a Dráva vidék vonalán.
7. Az egyesület céljai által meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos:
- kiadványok kiadása,
- gyűjtött és dokumentált anyagok archiválása, tárolása, bemutatása,
- kiállítások megvalósítása
- előadások, konferenciák, civil és szakmai programok szervezése,
- felsőoktatási intézményekkel, közintézményekkel, hazai és nemzetközi
civil és szakmai szervezetekkel kutatásokat kezdeményez és folytat.
9.  Együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a nemzetközi szervezetekkel,
a gazdálkodó szervezetekkel, illetve a sajtóval és médiával.
10.Tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.


Az egyesület tevékenységét a hatályos jogszabályok és alapszabályának előírásai szerint végzi.
A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület, mint közhasznú szervezet a közhasznú egyszerűsített beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni, amelynek elfogadása a Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

A Közhasznúsági jelentés tartalma:
a számviteli beszámolót;
a kapott támogatások kimutatását;
a költségvetési támogatás felhasználását;
a vagyonfelhasználásra vonatkozó kimutatást;
a cél szerinti juttatások kimutatását;
a kapott támogatások mértékét az alábbi bontásban:
központi költségvetési szervtől,
elkülönített állami pénzalapból,
helyi önkormányzatoktól,
önkormányzati társulásoktól,
kisebbségi települési önkormányzat,
egyéb szervezetektől;
a szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill. összegét;
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznúsági jelentést nem kell letétbe helyezni, de biztosítani kell, hogy abba az egyesület székhelyén bárki betekintsen, illetve arról saját költségén bárki másolatot készíthessen.

   
1. Számviteli beszámoló
A számviteli beszámoló a 224/2000. Kormány rendelet alapján készült. Az egyesület közhasznú minősítéssel rendelkezik, egyszeres könyvvitelt vezet. A rendelet szerinti beszámolási kötelezettsége közhasznú egyszerűsített beszámoló.  

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése , és mérlege
2. Kimutatás a kapott támogatásokról

Támogató megnevezése: Szülőföld Alap
Támogatott cél:”A Dráva menti magyarság népi építészeti díszítőművészetének kutatása,dokumentálása és bemutatása ”, valamint
a Dráva menti magyar és horvát aprófalvak „Közös múlt és értékek megismertetése és megőrzése „ programhoz az informatikai háttér megteremtése
Támogatás összege: 1.500.000.-Ft
Központi költségvetési szerv: 0   Elkülönített állami pénzalap: 1.500.000.-Ft
Helyi önkormányzat és szervei: 0
Kisebbségi települési önkormányzat: 0
Magánszemély: 0
Tagdíjból származó bevétel: 30.000.-Ft
Egyéb: 277.000.-Ft
Összesen:1.807.000.-Ft
3. Költségvetési támogatás felhasználása
A 2009. gazdasági évben az egyesület a költségvetéstől nem kapott működési támogatást.
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2009. évi induló vagyon:30.000,- Ft
2009. évi bevétel:1.807.000,- Ft
2009. évi kiadás:1.151.061,- Ft
2009. évi eredmény:655.939,- Ft
2009. XII. 31-i vagyon:849.869,- Ft
5. A cél szerinti juttatások kimutatása
Adott támogatások, juttatások 2009-ban:
Pénzbeni támogatás, juttatás: Magánszemélynek: 0,- Ft
Szervezetnek : 0.-Ft
Adományozott természetbeni juttatás: 300.000.- Ft
Összesen: 300.000,- Ft
6. Az elkülönített állami pénzalaptól, kapott támogatás mértéke:
1.500.000,- Ft.(pályázat)
A Nemzeti Civil Alapprogram keretein belül kapott támogatás mértéke:
Összesen: 0,- Ft.
7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:
Az egyesület vezető tisztségviselői semmiféle támogatásban nem részesültek a 2009. gazdasági évben.  

8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
1. A vidék és aprófalvak tárgyi és szellemi örökségvédelme

Az elkészült fotóprojekt: a határ két oldalán fekvő magyar települések népi építészetének díszítőművészete. Záró eseményeként kiállítás keretén belül mutatta be a résztvevő településeken készült válogatott fotóanyagát. Ez az anyag megtekinthető az egyesület időközben elkészült honlapján is, a résztvevő települések elérhetőségeivel (
www.fokke.hu). A többi anyagrész archiválásra került. Egyesületünk adományként átadta a települések önkormányzatainak a kiállításon részvett képeket intézményeik díszítése és a szemléletformálás további közvetítése céljából.
5. Az egyesület közhasznú céljaival megegyező, az egyesület vezetőségének tevékenységét elősegítő és hatékonyabbá tévő működés biztosítása
A tavalyi évben egyesületünk két tagja is hosszabb és tematikus NIOK képzésén és továbbképzésén vett részt, amely irodai programok és informatikai ismereteivel eredményesen hasznosult az egyesület szervezeti és technikai munkájában.
A vizuális kultúra és szemléletformálás területén
Egy tagunk időszakos előadásokat tartott felkérésre egy közép és egy felnőttoktatási intézményben az egyesület képviseletében, Budapesten és Debrecenben a hagyományos öltözködésről és ruhaviseletről.
6. Országhatáron átnyúló, a nemzeti összetartozást erősítő, valamint a civil és szakmai kapcsolatok építése és erősítése, az együttműködés fejlesztése, kiemelten a Dráva vidék vonalán.
Az egyesület a 2009-es gazdasági évben sikeres pályázatok révén valósította meg projektjeit.
Aktív tevékenység jellemezte a tavalyi évet, a Kárpát-medencei, határon átnyúló magyar-magyar egyesületi kapcsolatainkban is. E határon átnyúló projektben a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Újgráci Egyesülete és a Magyar Egyesületek Szövetsége együttműködő partnerként vett részt. A munkában többen aktívan részt vettek az egyesületektől, hasznos együttműködésben a kutatás, tolmácsolás, dokumentálás és intézményi kapcsolatok intézésének munkájában.
9. Együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a nemzetközi szervezetekkel, a gazdálkodó szervezetekkel
Tagjaink számos civil szervezetek rendezte konferencián vettek részt, mint például a Civiliáda, Tempus Közalapítvány, NIOK, Klíma Klub, Ökotárs - Zöldút, Civilkomp, Iron Curtain Trail – Vasfüggöny túraút rendezvényein, részben az informálódás és tájékozódás az országos működésű szervezetek tapasztalatairól és munkájáról, másrészt a szervezeteink közötti kapcsolatok és együttműködések építése végett. E találkozók nagyon hasznos személyi kapcsolatokat, valamint tapasztalati és gyakorlati ismereteket eredményeztek.
2009 elején kidolgoztunk egy tanösvény létesítési tervet és programot a DDNP (Duna-Dráva Nemzeti Park) szakmai támogatásával, de az forráshiányra hivatkozva nem jutott révbe a KvVM által kiírt pályázaton. E tanösvény tervezése során azonban hasznos szakmai tapasztalatokra tettünk szert és kapcsolatba kerültünk több országos és megyei szervezettel is kérdéseink és információ szerzéseink kapcsán.
A Falufejlesztési Társasággal együttműködve, székhelyünkön Civil Falu Fórum címmel kiskonferenciát tartottunk számos intézményi, önkormányzati, egyesületi, és nemzeti parki képviselővel, mintegy harminc résztvevővel.
Ennek eredményeképpen tovább tudtuk fűzni kapcsolatainkat az aktív faluvédelem és a vidéki örökségmegőrzés területén a jelenlévő képviselőkkel, valamint kézzelfogható jövőképi megfogalmazások és kiajánlások születtek az aprófalvak tekintetében a Fórum eredményeképpen, amelyek a honlapunkon is meg lettek jelenítve.
A FÖKKE egyesület 2009 végén elkészült honlapjának címe:  

www.fokke.hu
A 2010-es évben előreláthatólag 300 ezer Ft összeg érkezik.

Bélavár, 2010. február 7.
István-Napkori Edit
elnök

   
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a FÖKKE Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület közgyűlése 2010. február 7.-i ülésén elfogadta.  

Közhasznúsági Jelentés 2008. évi

A Somogy Megyei Bíróság 2008.06.20-án kelt és 2008.07.16-án jogerőre emelkedett végzése alapján a Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesületet a Pk.60057/2008/2/I. nyilvántartási számon, 3605. sorszámon bejegyezte, és közhasznú szervezetté minősítette a nyilvántartásba vétel napjával.

Az egyesület célja:
1. A vidék és aprófalvak tárgyi és szellemi örökségvédelme.
A táji és települési jellegzetességek, a tárgyi örökség feltárása, megőrzése, bemutatása.
A kultúrtörténeti értékek, a vizuális örökség és történetírás kutatása, bemutatása.
Az aprófalvak közösségeinek erősítése.
2. Társadalom és környezet, ember és természet viszonyának harmonizálása.
Az emberi és természeti környezet fenntarthatósági szemléletének népszerűsítése.
A fenntartható és környezetorientált életformák népszerűsítése.
3. Népszerűsíti az ökogazdálkodást.
A közösségi terek és környezetük ökológiai szempontú fejlesztése.
A kistelepülési és aprófalvas közösségi felelősségvállalás és összetartozás erősítése.
Ösztönzi az egységes településszerkezet megőrzését, az ilyen irányú fejlesztést irányadónak tekintő
gondolkodást.
4. Az egészséges életmód népszerűsítése.
Természeti pihenőhelyek, kialakítása, ezen értékekről való tájékoztatás.
Természetbarát és természetkímélő turizmus népszerűsítése, a természeti értékek bemutatása,
szemléletformálás, a táj védelme, hangsúlyozottan a Dráva-völgyében.
5. Az egyesület közhasznú céljaival megegyező, az egyesület vezetőségének tevékenységét elősegítő
és hatékonyabbá tévő működés biztosítása: szakmai képzések, tapasztalatszerzések, a hazai és
nemzetközi programokon való részvételek formájában.
Környezeti nevelés, a vizuális kultúra szemléletformálása, és a természeti ismeretek
oktatása.
6. Országhatáron átnyúló, a nemzeti összetartozást erősítő, a közös természet megóvását célzó,
egymás jobb megismerését elősegítő programok szervezése, valamint a civil és szakmai kapcsolatok
építése és erősítése, az együttműködés fejlesztése, kiemelten a Dráva vidék vonalán.
7. Az egyesület céljai által meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos: kiadványok kiadása.
- gyűjtött és dokumentált anyagok archiválása, tárolása, bemutatása,
- kiállítások megvalósítása
- előadások, konferenciák, civil és szakmai programok szervezése,
Felsőoktatási intézményekkel, közintézményekkel, hazai és nemzetközi civil és szakmai
szervezetekkel kutatásokat kezdeményez és folytat.
9. Együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a nemzetközi szervezetekkel, a gazdálkodó
szervezetekkel, illetve a sajtóval és médiával.
10. Tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

Az egyesület
tevékenységét a hatályos jogszabályok és alapszabályának előírásai szerint végzi.
A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület, mint közhasznú szervezet a közhasznú
egyszerűsített beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni, amelynek elfogadása a
Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület közgyűlésének hatáskörébe tartozik.
A Közhasznúsági jelentés tartalma:
a számviteli beszámolót;
a kapott támogatások kimutatását;
a költségvetési támogatás felhasználását;
a vagyonfelhasználásra vonatkozó kimutatást;
Közhasznúsági Jelentés 2008
a cél szerinti juttatások kimutatását;
a kapott támogatások mértékét az alábbi bontásban:
központi költségvetési szervtől,
elkülönített állami pénzalapból,
helyi önkormányzatoktól,
önkormányzati társulásoktól,
kisebbségi települési önkormányzat,
egyéb szervezetektől;
a szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill. összegét;
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznúsági jelentést nem kell letétbe helyezni, de biztosítani kell, hogy abba az egyesület
székhelyén bárki betekintsen, illetve arról saját költségén bárki másolatot készíthessen.
1. Számviteli beszámoló
A számviteli beszámoló a 224/2000. Kormány rendelet alapján készült. Az egyesület közhasznú
minősítéssel rendelkezik, kétszeres könyvvitelt vezet. A rendelet szerinti beszámolási kötelezettsége
közhasznú egyszerűsített beszámoló.
2. Kimutatás a kapott támogatásokról
Támogató megnevezése Támogatott cél
Támogatás összege

Központi költségvetési szerv: 0
Elkülönített állami pénzalap: 0
Helyi önkormányzat és szervei: 0
Kisebbségi települési önkormányzat: 0
Magánszemély: 0
Egyéb: 10000.-Ft
Összesen:10000.-Ft
3. Költségvetési támogatás felhasználása
A 2008. gazdasági évben az egyesület a költségvetéstől nem kapott működési támogatást.
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2008. évi induló vagyon:10000,- Ft
2008. évi bevétel:0,- Ft
2008. évi kiadás:10000,- Ft
2008. évi eredmény:0,- Ft
2008. XII. 31-i vagyon:0,- Ft
5. A cél szerinti juttatások kimutatása
Adott támogatások, juttatások 2008-ban:
Pénzbeni támogatás, juttatás: Magánszemélynek: 0,- Ft
Szervezetnek : 0.-Ft
Kapott, továbbadományozott természetbeni juttatás: 0,- Ft
Összesen: 0,- Ft
6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértéke

A Nemzeti Civil Alapprogram keretein belül kapott támogatás mértéke: 0,- Ft.
Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület
Közhasznúsági Jelentés 2008

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az egyesület vezető tisztségviselői semmiféle támogatásban nem részesültek a 2008. gazdasági évben.
8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az egyesület a 2008-as évi, július 16-i bírósági bejegyzését követő időszakban a székhely kialakításán,
annak működőképessé tételén, és a határon innen és túli civil szervezetekkel való kapcsolatok
Közhasznúsági Jelentés 2008
kiépítésén dolgozott. Valamint a pályázati lehetőségek és támogatások információszerzésével
foglalkozott, a céljai megvalósítása érdekében.
2008-as évben az egyesület – alapszabályának megfelelően – minden döntést céljainak megvalósítása
érdekében hozott, ennek továbbítása jelenik meg az egyesület gazdasági törekvéseiben is.
A 2009-es évben előreláthatólag 172 e Ft összeg érkezik.
 

Bélavár, 2009. január 26.
István-Napkori Edit elnök

 

 

 

 

 

vissza a lap tetejére