(+36) 30 734 8220

   

   1071 Budapest, Damjanich utca 9. 5/1

   fokke@fokke.hu

   10404072-50505351-51571005

Fenntarthatóság

FÖKKE konferencia az aprófalvak felemelkedéséért

Civil Falu Fórum 

Alapötlet és szervezés: FÖKKE
 
Helyszíne: Bélavár, konferencia terem.
 
Résztvevők:   Bélavári Önkormányzat Testület
                        Duna-Dráva Nemzeti Park képviselői
                        Falufejlesztési Társaság képviselői
                        Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület
                        Somogyért Egyesület képviselője
 
A kezdeményezés alapja és célja:
egy újfajta együttműködés gondolatának elindítása az aprófalvak és a civil szervezetek között,egy Civil Falu Fórum program keretében.
 
A koncepció szerint:
a ma nagyszámú, egzisztenciálisan sodródó és jövőképétől egyre messzebb kerülő aprófalu egy újszerű, eleddig nem kellően feltárt és alkalmazott együttműködési kapcsolatot alakítana ki civil szervezetekkel, egy aprófalu-egy civil társulás gondolata alapján.

 E gondolat keretében a vidék- és falufejlesztés, valamint a fenntartható fejlődés előmozdításában elkötelezett civil társulások és szervezetek alakítanának ki egy adott faluval aktívan szolidáris Civil Falu Fórumot. Ezen gondolat kiterjesztése egy kistérségi aprófalvas együttműködésre megteremtheti a Térségi Civil Fórumot.  E fórumok a tervezés és megvalósítás előmozdításában lennének hivatottak tevékenykedni az aprófalvak jövőképének megformálásában. A fórumok strukturált keretei előmozdíthatják a városi értelmiség hatékonyabb szakmai és lokális integrálódását az aprófalvas életterekbe, növelve ez által a kistelepülések felzárkózási esélyeit. Közismert, hogy az aprófalvak fejlődésének megtorpanásához, stagnálásához és sok esetben lemaradásához ma nagymértékben hozzájárul a tanultak, a képzettek munkalehetőség híján való elvándorlása. Így a megfelelő tudásbázisú szociális háttér hiánya miatt gyakran maradnak kihasználatlanul a kínálkozó lehetőségek a falvakban. A fenti fórumok létrejöttét indokolja szintén, az egyes közigazgatási központok és a lokális helyszínek közötti hatékonyabb kommunikáció és érdekegyeztetés szükségessége.

Az apró falvak érvényesülési lehetőségeiket a társadalmi összefogás erejével és támaszával tudják elérni, a széthúzás és az önérdekek érvényesítése helyett. Ennek a ma még kiteljesedésre váró érdekérvényesítő képességnek az erősítése lenne a feladata a Civil Falu Fórum programnak.

A Civil Falu Fórummal való együttműködésben nemcsak a döntéshozói információk felhasználóbarát kiajánlása, de a már aktív minták és működő megoldásképletek is közvetíthetővé, átadhatóvá válhatnak úgy a kistelepülés, mint a kistérség számára. E gyakorlati együttműködésben a modellek és technikák megtapasztalhatóvá, megtanulhatóvá és továbbvihetőkké tehetők. E tudásátadás helyszíne az önkormányzati szint mellett, egy időszakosan megtartott Falusi Agora nyitott napja is lehet, amikor a Civil Falu Fórum résztvevői mellett megjelennek a közigazgatás felelős képviselői is a kérdések megválaszolására. A korszerű együttgondolkodás és cselekvés talaján új ideákat, eddig csak a „víziók és álmok” kategóriaként kezelt elképzeléseket is fejlesztési szintre tudnának emelni a partnerek. Ezáltal nagy ívű együttműködési lehetőségek nyílnának meg a hazai értelmiség vidékfejlesztésben és fenntarthatóságban elkötelezett tagjai és az apró falvak társadalma előtt. E kezdeményezések tartalmazhatják olyan kistelepülési jövőkép gondolatának a felvázolását, amely talán nem bontható ki folytatólagosan a jelenből, de a jelenben már meglévő jövőcsírák létezését, azok fejlődését alapul véve indulhat útjára egy új esély és lehetőség a közösség számára. Megjegyzendő, hogy e folyamatban természetesen fontos szerepe van a képzeletnek, a vízióknak is, amelyek köztudottan az innovatív gondolkodás alapjai. A közös együttműködésben elért eredmények, mint a fenntartható jövőkép megteremtése és építése, jelentős és hiteles referenciákat valósíthat meg a programban résztvevő partnerek számára, kinyitva ez által a fejlődés kapuját.
 
0
0
0
s2sdefault