(+36) 30 734 8220

   

   1071 Budapest, Damjanich utca 9. 5/1

   fokke@fokke.hu

   10404072-50505351-51571005

Fenntarthatóság

Egyesületünk szándéka szerint:

A Dráva völgye megőrzésének és értékei fenntartásának erősítésére a FÖKKE figyelemfelhívó és szemléletformáló kiállítási projektekkel, kiadványokkal tervez folyamatosan hozzájárulni. A Dráva folyó teljes magyar szakasza természetvédelmi oltalom alatt áll a Duna-Dráva Nemzeti Park részeként. A területen élő növény- és állatfajok megóvása mindenki közös feladata. A FÖKKE projektjeivel a Dráva folyót, annak természeti világát, valamint a folyó mentén kialakult emberi élettereket és környezetet szándékozik kutatni, dokumentálni és bemutatni, úgy a határon innen, mint a határon túli területen is.

A Dráva völgye dióhéjban…

A Dráva Olaszországban, a Tiroli Alpokban ered, Ausztriát, Szlovéniát, Horvátországot érintve Magyarországra a 237,8 km-nél Őrtilos térségében érkezik, itt torkollik bele legnagyobb mellékfolyója, a Mura. Innét kanyargó határfolyóként hol Magyarország, hol Horvátország területén folyik. Teljes hossza ca. 700 km, ebből Magyarország közel 140 km-rel részesedik. A Dráva Őrtilos és Barcs közötti szakasza ma már Európában egyedülálló. A folyó ezen a szakaszon alig szabályozott, természeteshez közeli állapotú, kanyarog, zátonyokat épít, partot rombol. Természetvédelmi szempontból szinte felbecsülhetetlen értékű. Magyarország felelőssége vitathatatlan e terület megőrzésében Európa és a világ számára. Az ártéri erdők, a holtágak lefűződő ágai és a kavicszátonyok egyedi jellegzetességei a folyónak. A társadalmi és természetvédelmi igények figyelembe vételével rendkívül fontos, hogy a Dráva folyó ökológiai értékeit és adottságait megőrizhessük a jövő nemzedékek számára.

A Dráva mente olyan ritka és veszélyeztetett madárfajoknak ad otthont, mint a rétisas, a kis csér, vagy a fekete gólya. Kavicszátonyain olyan értékes növények fordulnak elő, mint a csermelyciprus. Jellemző fészkelő madárfaj a kis lile, de a Dráva oxigén dús, gyorsan folyó vizében olyan sérülékeny fajok is megtalálhatók, mint a galóca vagy a Drávai tegzes. Ez a tegzes a kutatók szerint csak a Drávában fordul elő stabil populáció formájában. A folyó életterében, az utóbbi évek visszatelepítéseinek köszönhetően, újra megtalálható a vidra és a hód. A páratlan szépségű, löszös Vízvári vörös part, amely egy háborítatlan, természet formálta ökológiai remekmű, a Heresznyei magas part állandóan megújuló látványa, a Bélavári tórendszer erdősült, zegzugos világa, valamint a Dráva és a Mura találkozása Őrtilosnál, mindmegannyi természeti tünemény.

A fokozott társadalmi figyelem és törődés a Dráva meglévő és megőrizendő természeti örökségére hívja fel hangsúlyosan a figyelmet. Egyértelművé vált mára, hogy a Dráva völgye természetes állapotát egy határon átnyúló bioszféra rezervátum őrzi meg legbiztosabban a jövőnek. Ezt a jövőképet ösztönzi az a tény is, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park a Drávával, megkapta a Somogy Megyei Közgyűléstől az Örökségünk-Somogyország Kincse, címet.

0
0
0
s2sdefault